TERMS a.s.
Planá 67, 370 01 Planá
IČ: 144 99 037, DIČ: CZ 144 99 037
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku,
vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
od 1.1.2002, spisová značka B.1236
Výpis z obchodního rejstříku

Veřejné dokumenty

Politika kvality TERMS a.s.

Tato politika KVALITY je součástí naší obchodní strategie a platí od 03/2020 specifikuje naše záměry v uspokojování zákazníků i všech obchodních partnerů.
Na tuto politiku navazují hodnotitelné dlouhodobé i konkrétní krátkodobé cíle kvality.
V Českých Budějovicích dne 12.3.2020
Ing. Ivan Picek (ředitel společnosti)

01. Politika_kvality_12032020.pdf
Příručka kvality

Tento dokument slouží všem zaměstnancům, externím spolupracovníkům a zákazníkům pochopit systém řízení kvality ve společnosti TERMS a.s.
Jednotlivé kapitoly popisují oblasti činností, které jsme se zavázali dělat abychom naplnili předpoklady k úspěšnému udržování a zlepšování systému řízení kvality.
Účelem dokumentu je seznámení zainteresovaných stran s implementací systému řízení kvality podle normy ISO 9000:2015. Struktura dokumentu od tohoto místa dále se dělí dle osnovy normy a zpřehledňuje tak jakým způsobem jsou požadavky a doporučení normy plněny.

02. PŘÍRUČKA KVALITY 2020_2.2_15052020.pdf
Všeobecné obchodní podmínky TERMS a.s.

Tento dokument popisuje všeobecné obchodní podmínky TERMS a.s. a licenční podmínky pro programové produkty TERMS a.s.

vop-licence-terms-akt-05-2021-platne.pdf
Pravidla ochrany soukromí při poskytování služeb TERMS ENERGY a prohlášení o cookies

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svoji prvořadou povinnost. V tomto dokumentu naleznete přehled hlavních principů zpracování a ochrany osobních údajů ve společnosti TERMS a.s. v souvislosti s poskytováním služeb pod značkou TERMSEnergy a provozem webových stránek www.Terms.czwww.TermsEnergy.cz.
Společnost TERMS a.s. poskytuje široké portfolio služeb, k nimž provozuje i další webové stránky. Pro tyto další služby a další webové stránky platí z důvodu dostatečné přehlednosti vždy samostatná pravidla ochrany soukromí, která najdete vždy na příslušných webových stránkách.

TERMS a.s. Pravidla ochrany osobních údajů.pdf
TERMSENERGY Pravidla ochrany osobních údajů.pdf

Další dokumenty

Veškeré povinně zveřejňované dokumenty pravidelně vkládáme do Sbírky listin ve Veřejného rejstříku.

Sbírka listin Terms a.s.