Průmyslová automatizace

 • Automatizace
 • Robotizace
 • Testování

Energetika

 • Fotovoltaické systémy
 • Bateriové a ostrovní systémy
 • Akumulace energie
 • Servis SMA
 • Inženýring, dotační poradenství

Strojní výroba

 • Konstrukční kancelář
 • CNC strojní výroba
 • 3D tisk

 • Revoluce na poli autonomního zemědělství

O nás

Společnost TERMS a.s. nabízí komplexní a flexibilní řešení dodávek moderních technologií v oblasti průmyslové automatizace, energetiky, strojní výroby a telekomunikací. Disponuje vlastní výrobní základnou v České republice a týmem vysoce kvalifikovaných odborníků. Splňuje kvalitativní standardy a normy platné pro země EU. Společnost TERMS disponuje plně vybaveným 2,5 ha výrobním a skladovacím areálem. ... více


Společnost TERMS a.s. realizuje Projekt s názvem:

”AKUMULACE ENERGIE TERMS A.S.”
CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_253/0022607

V rámci projektu dojde ke zlepšení odběrové charakteristiky. Prostřednictvím projektu dojde k instalaci systému akumulace energie. Bateriové úložiště bude sloužit k vyrovnávání špičkové zátěže odběru elektrické energie z distribuční soustavy.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Unikátní bateriové úložiště chrání TERMS v Plané před blackoutem

Společnost TERMS a.s. realizuje Projekt s názvem:

”Výzkum a vývoj univerzální autonomní robotické platformy 'GRP' pro ekologické pěstování zemědělských plodin ve sklenících s využitím moderních biotechnologických procesů”
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024442

V rámci projektu je cílem dosáhnout autonomní robotické platformy pro ekologické pěstování a sklizeň zemědělských plodin ve sklenících s využitím moderních technologických procesů, jak v sektoru intenzivního (produkčního) zemědělství a zahradnictví, výzkumných ústavech agrotechniky a dalších oblastech.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost